Salvați Roșia Montană

Sustine Rosia Montana in UNESCO World Heritage

sâmbătă, 2 iulie 2011

Apelul lui Corneliu Zelea Codreanu adresat tineretului României în anii 1930 :

" Apel lansat în anul 1930:

Apel la unire, către toată tinerimea română din toate societăţile şi din toate grupările politice.
„Copii ai Sfintei Românii,ca o avangardă a armatelor roşii, înaintează în direcţia Nistrului propaganda plătită a Moscovei. Ea propagă în masele muncitorilor şi ţăranilor necăjiţi: ura contra armatei, dispreţul către Coroană,necredinţa în Dumnezeu şi comunizarea averilor. Sunt atacate centrele vitale ale existentei noastre naţionale.Aduceţi-vă aminte că în jurul acestora: Dumnezeu, Rege, Armată şi Moşie, neamul nostru s 'a grupat în ceasurile lui tragice, ca în jurul unor sfinte talismane mântuitoare, în tot decursul istoriei sale; de la Decebal... şi înainte de Decebal. în faţa acestei primejdii, astăzi când grupările politice se sfărâmă între ele pentru chestiuni mărunte, noi copiii acestei ţări, care mâine vom cădea cei dintâi pe câmpurile de bătaie şi care ne vom înfrăţi cu drag la umbra aceleiaşi cruci albe, lângă hotarul atacat de duşmani, ACUM, când glasul patriei ne cheamă, să ne întindem frăţeşte unul către altul şi în faţa începutului de subminare a ţării, să proclamăm într'un singur suflet: unirea întregii tinerimi române.Ne revine nobila sarcină de a paraliza acţiunea aventurierilor plătiţi ai bolşevismului. De a-i soma să se oprească şi să se retragă. Poporul român, gelos de libertatea lui, nu mai poate tolera acţiunea de dezagregare socială şi de dărâmare a Patriei.Tu, tinerime a României Mari, înalţă-te în ceasul acesta şi toarnă zid de neînvins în jurul Regelui, în jurul Bisericii tale creştine, în jurul Armatei şi a Moşiei străbune.

Sus inimile şi înainte!Corneliu Zelea Codreanu Duminica Floriilor, 1930"

Iată încă o dovadă a faptului că Mișcarea Legionară s-a născut în primul rând din constrângerea neamului românesc de a se opune bolșevismului de la răsărit și nu din sentimentele antisemite ale românilor,așa cum cântă azi dușmanii românismului.

Un comentariu: